Palun loe allolevat infot hoolikalt.

Kasutades meie kodulehte nõustute antud privaatsuspoliitka tingimustega.

Global Soccerstore on seadnud endale eesmärgiks iga kliendi isikuandmete kaitse ja eetilise töötlemise vastavalt kõige hiljutisematele kehtivatele seadustele. Antud privaatsuspoliitikas anname sulle ülevaate, kuidas toimub veebilehe globalsoccerstore.com (edaspidi „veebileht) külastaja andmete töötlus.

Isikuandmete töötlemise eest vastutaja

Teie isikundmete töötlemise eest vastutab Global Soccerstore OÜ, registrikood 12454640, aadress Kirde tänav 2a, Elva 61506, Tartumaa, telefon +372 53077037 ja e-post info@globalsoccerstore.com (edaspidi „Global Soccerstore“ või „meie“)

Andmed, mida kogume

Külastades meie veebilehte, kogume automaatselt teatud andmeid teie seadme, kasutatava brauseri, riigi (IP aadressi põhjal) kohta. Lisaks kogume andmeid ka teie poolt külastatavate alamlehtede, vaadatud toodete ja otsinguterminite kohta.

Sooritades meie veebilehel ostu või üritades seda teha, kogume infot teie kohta. Selleks infoks on teie nimi, telefoninumber, e-mailiaadress, tarne aadress, pangakontonumber ja tooted koos hindadega, mida olete meilt ostnud (ostuajalugu).

Veel võime koguda järgnevaid andmeid, mida teie ise meile edastate suhtluse käigus:

 • info, mida sisestate täites küsimustikke või vorme meie veebilehel;
 • info, mis leidub teie kirjades või e-mailides, mille meile saadate;
 • info, mida edastate, kui suhtlete meiega telefoni teel.

Andmete kasutamise eesmärgid

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ja juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Kogutud isikuandmeid kasutame peamiselt teie esitatud tellimuste täitmiseks. Siia alla kuuluvad tellimused, mis on tehtud läbi veebilehe, kui ka need, mis on meile esitatud, kas kirjalikul või suulisel teel. Teie isikuandmeid kasutame ka teie kontakteerumiseks, kui on tarvis lahendada kaupade või teenuste osutamisel tekkinud küsimusi.

Teie poolt esitatud tellimustega tekkiva ostuajaloo põhjal koostame analüüsimiseks ülevaateid ja aruandeid, et parandada teile pakutavate toodete ja teenuste kvaliteeti. Samal eesmärgil kasutame ka andmeid, mis kogutakse automaatselt, kui külastate meie veebilehte.

Vastava nõusoleku korral kasutame teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit otseturundusteadete saatmiseks. Soovi korral on võimalik sellest nõusolukust loobuda võttes ühendust meie klienditoega aadressil info@globalsoccerstore.com.

Kolmandad osapooled

Global Soccerstore teeb koostööd isikute ja organisatsioonidega, kellele me võime koostöö raames ja eesmärgil teiega seotud isikuandmeid.

Koostöö partneriteks võivad olla järgnevad isikud ja organisatsioonid:

 • infotehnoloogia teenuste pakkujad;
 • raamatupidamisteenust osutavad isikud ja organisatsioonid;
 • postiteenust vahendavad või osutavad isikud ja organisatsioonid;
 • makseteenust vahendavad või ostutavad organisatsioonid;
 • reklaam- ja turundusteenuseid pakkuvad isikud ja organisatsioonid.

Koostöö ja isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ja organisatsioonidega toimib tingimusel, et nende pakutav teenus ja isikuandmete töötlemise viis on seaduslik.

Andmete turvalisus

Global Soccerstore rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Global Soccerstore tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Global Soccerstore kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja intsidendi tagajärjel kahju saanud isikuid otse.

Andmete säilitamise pikkus

Global Soccerstore kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui e-poes on ost sooritatud külalisena (ilma kasutajakontota), siis säilitatakse isikustatud ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Laste isikuandmete töötlemine

Global Soccerstore kaubad ja teenused ei ole suunatud lastele. Me ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest. Juhul kui selgub, et oleme kogunud isikuandmed siiski lapselt või lapse kohta, teeme endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

Õigused

Teil on õigus

 • saada teavet teie kohta kogutud isikuandmete kohta;
 • tutvuda teie kohta kogutud isikuandmete koopiaga;
 • lasta teha isikuandmetes parandusi;
 • nõuda nende isikuandmete kustutamist, mis pole tarvilikud raamatupidamise säilitamiseks ning seda kõike juhul kui teil puuduvad maksete või tarbijavaidlusega seotud probleemid;
 • õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas teie isikuandmete töötlemine on seaduspärane.

Küpsised

Küpsis ehk cookie on väiksemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja brauserisse, mis seejärel salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsised ise kasutaja seadmest informatsiooni ei loe ega levita seda ka internetiavarustes.

Küpsised, mida kasutame

Meie veebilehel kasutatavad küpsised võib jagada kolme järgnevasse kategooriasse:

 • Hädavajalikud küpsised. Need küpsised on vajalikud lehe põhifunktsioonide toimimiseks. Ilma nende küpsisteta ei oleks võimalikud sellised soovitud teenused nagu makseviisid, turvaline sisselogimine kontole ja teised boonused, mis kaasnevad kliendikonto omamisega.
 • Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised toetavad meie veebilehe toimivust ja funktsionaalsust, kuid ei ole ilmtingimata lehe toimimiseks hädavajalikud. Näiteks tuvastab veebileht nende küpsiste alusel kasutaja ning peab soovi korral meeles kliendi sisselogimise andmed, võimaldab teatud ajaperioodiks talletada ostukorvi lisatud tooted.
 • Analüütika küpsised. Kasutame laialt levinud Google analüütikatarkvara veebilehe külastatavuse mõõtmiseks ja käitumismustrite kaardistamiseks. Saadud andmed aitavad meil paremini mõista külastajate käitumist veebipoes ning annab meile võimaluse pakkuda kasutajale parimaid tehnilisi lahendusi.
 • Kolmandate osapoolte küpsised. See võimaldab kasutajale kuvada personaliseeritud ja asjakohast reklaami. Nõnda võimaldavad need küpsised kuvada reklaame näiteks erinevatel Google’i ja Google’i partnerettevõtete platvormidel.

Küpsiste kasutamise piiramine

Enamasti on võimalik brauserit seadistada nõnda, et küpsiste kasutamine piiratakse või lõpetatakse. Kõik tänapäevased brauserid võimaldavad küpsistega seonduvate seadete optimeerimist. Küll aga tasub meeles pidada, et veebisaidi põhieesmärkide täitmiseks vajalike küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada kasutajakogemust ja/või teenusevalikuid, mida veebipoes pakume.

Muud tingimused

Global Soccerstore’il on õigus igal ajal hetkel ühepoolselt muuta käesolevat privaatsuspoliitikat.  Eeldame, et kui asute kasutama meie veebilehte, olete privaatsuspoliitikaga tutvunud ja nõustunud.